Méi Kannerrechter an di nei Verfassung!

Op www.referendum.lu huet d’ANCES en Textviirschlag gemaach fir den neien Verfassungstext.
Datum: 07/06/2015 12:38:11
Kannerrechter – Droits de l’enfant

D’Kennerrechter sin onverzichtbar fir eng kandgerecht, menschlech an zukunftsorientéiert demokratesch Gesellschaft ze kréien. D’Kannerrechter sin iwwert 100 Joer erstridden an diskutéiert gin fir 1989 an der Kannerrechtskonventioun vun de Vereente Natiounen grondgeluegt ze gin.

An eiser aktueller Verfassung stet KEE WUERT iwwert Kanner, iwwert Elteren an iwwert Kannerrechter. Am Projet fir di nei Verfassung (PL6030, Versioun 15.05.2015) stin d’Kannerrechter OCH NËT EXLPIZIT dran, mee si gin just indirekt erwähnt als Staatsziel, parmi d’autres, am Kapitel 2, Sektioun 4 erwähnt: „Il [L’État] agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.“ Dës Formuliéirung geet op e Viirschlag vum Staatrot zrëck an as eng extrem verkierzten Notioun vun de Kannerrechter déi weiderhin nët explizit erwähnt gin. Als Staatsziel formuléiert bedeit dëst

ebenfalls eng staark Relativéirung vun de Kannerrechter, esou datt si nët als wierklech Grondrechter zielen; ganz am Géigendeel vun der EU-Grondrecht-Charta. Demno as de viirgeschloenen Text éischter en Rëckschrëtt wéi eng zäitgeméiss Formuléirung.
Mëttlerweil gin ët vill gudd Beispiller an eisen Nopeschlänner wéi een ausféierlech, komplett a méidimensional d’Kannerrechter an enger Verfassung verankeren kann, fir datt d’Kanner selwer eppes dovun hun. En Annexe ennerbreden mir dofir der Chamber nach emol d’Viirschléi déi iwwer Joeren vun der respektiver Châmbercommissioun ignoréiert gi sin. Mir hoffen datt no der Referendumsdebatt vun 2015 d’Zäit komm as fir d’Rechter vum Kand (d.h. all Mannerjähreg) ze stärken an dementspriechend vollstänneg an enger neier Verfassung ze verankeren.
D’ANCES (Association Nationale des Communautés Éducatives et Sociales, www.ances.lu), de „Lëtzebuerger Fachverband fir Sozial Aarbecht, Bildung an Erzéiung“ widderhëlt dofir hir Viirschléi vun November 2011 an als Mëmber vum ONG-Grupp „Radelux“ och déi vun Abrëll 2013:
„Nous recommandons les reformulations suivantes:
Article 41
1. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
Article 42
« L’Etat veille au droit de l’enfant à vivre dans un cadre familial et d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses différents parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, au droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. »
(lettre du 12 avril 2013 à la Chambre des Députés)

Mir géifen eis wënschen, datt an der verbleiwender Zäit intensiv iwwert d’Fro vun de Kannerrechter an der Verfassung diskutéiert géif gin an datt en Text ausgeschafft gëtt, den der Entwëcklung, dem Stellewärt an der Philiosophie vun de Kannerrechter gerecht get.
Charel Schmit, President vun der ANCES a.s.b.l. (www.ances.lu)

ANCES communique Kannerrechter an Verfassung 2011.pdf

Avis RADELUX Réforme Constitution 12 04 2013 final.pdf

Ähnliche Beiträge:

Summer Seminar Children’s rights Juillet 2023

Summerschoul 2023
 • ances Verein/société
 • ARCHIVES
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit

https://youtu.be/r3b1UgxK74g Journées de formation, d’information et d’échanges sur la situation des droits de l’enfant au Luxembourg et…

Declaration of Geneva’ put children’s rights – Conférence publique avec débat – okaju

 • ARCHIVES

INVITATION Conférence de midi 23rd February 1923: 100 years ago, the ’Declaration of Geneva’ put children’s rights…

Assemblée générale 2022

 • ances Verein/société
 • ARCHIVES

Einladung zur Assemblée générale Am 14.12.2022 ist es wieder soweit … … wir laden Sie liebe Freunde…

„Quo Vadis?“ Soziale Berufe

 • ances Verein/société
 • ARCHIVES
 • International
 • National

„Quo Vadis“ Qualifikationsniveaus in Sozialen Berufen im deutschsprachigen Raum?! Die ances freut sich auf die erste gemeinsam…

Educatiounsministere Luxembourg: Procédure législative vum Projet de loi 7994. Eng Informatiounsveranstaltung.

 • ARCHIVES

Am Kader vun der Procédure législative vum Projet de loi 7994 portant aide, soutien et protection aux…

Die Vielfalt der sozialen Arbeit in Luxembourg / La diversité du travail social au Luxembourg 2021

 • ARCHIVES
 • National
 • Plattform Soziale Arbeit

Seit März 2014 beobachten und dokumentieren wir den Arbeitsmarkt in Luxemburg, im Bereich der Sozialen Arbeit (als…