D’ances ass de Lëtzebuerger Fachverband am Beräich vun der Sozialer Aarbecht an der Erzéiung.

Mir verstinn eis als oppene Fachforum, wou all Interesséierten sech kann abréngen. Mir verstin eis als Netzwierk fir déi Professionell, fir d’Associatiounen, d’Chercheuren,d’Studenten, déi Betraffen, déi Bénévol an Politiker. Duerch dës Lien versichen mer Wëssen an Praxis mateneen ze verbannen an d’Sozial Aarbecht zu Lëtzebuerg weider ze entwéckelen.

 

D‘ ances ass eng association sans but lucratif, a gouf 1978 gegrënnt als Lëtzebuergesch Sektioun vun der „Féderation Internationale des Communautés Educatives (FICE)“.

Aktuelle Beiträge:

Workshops Ko-kreatioun / de co-création

 • National
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit
 • Projekte
 • National
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit
 • Projekte

Ee Guide pédagogique (pedagogesche Handreichung) soll ee prakteschen a praktikabelen Outil fir déi Professionell um Terrain sinn.…

Declaration of Geneva’ put children’s rights – Conférence publique avec débat – okaju

 • ARCHIVES
 • National
 • ARCHIVES
 • National

INVITATION Conférence de midi 23rd February 1923: 100 years ago, the ’Declaration of Geneva’ put children’s rights…

Ances Assemblée Générale/Generalversammlung 2022

 • ances Verein/société
 • Neuigkeiten
 • ances Verein/société
 • Neuigkeiten

Am 14. Dezember 2022 fand in den Räumlichkeiten der ances (20, Rue de Contern, L-5955 Itzig) die…

OFRIR AUX JEUNES «MIS A L’ÉCART» UN LIEU OÙ ILS POURRONT «DEPOSER LEUR VALISE»

 • Diskussion und Beiträge
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit
 • Diskussion und Beiträge
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit

Lettre ouverte aux professionnels et aux décideurs politiques Le débat actuel autour des incidents récents de jeunes…

Assemblée générale 2022

 • ances Verein/société
 • ARCHIVES
 • ances Verein/société
 • ARCHIVES

Einladung zur Assemblée générale Am 14.12.2022 ist es wieder soweit … … wir laden Sie liebe Freunde…

Newsletter November 2022

 • ances Verein/société
 • International
 • ances Verein/société
 • International

Er ist raus unser neuer Newsletter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Newsletter

Aktuelle Beiträge:

Workshops Ko-kreatioun / de co-création

 • National
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit
 • Projekte
 • National
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit
 • Projekte

Ee Guide pédagogique (pedagogesche Handreichung) soll ee prakteschen a praktikabelen Outil fir déi Professionell um Terrain sinn.…

Declaration of Geneva’ put children’s rights – Conférence publique avec débat – okaju

 • ARCHIVES
 • National
 • ARCHIVES
 • National

INVITATION Conférence de midi 23rd February 1923: 100 years ago, the ’Declaration of Geneva’ put children’s rights…

Ances Assemblée Générale/Generalversammlung 2022

 • ances Verein/société
 • Neuigkeiten
 • ances Verein/société
 • Neuigkeiten

Am 14. Dezember 2022 fand in den Räumlichkeiten der ances (20, Rue de Contern, L-5955 Itzig) die…

OFRIR AUX JEUNES «MIS A L’ÉCART» UN LIEU OÙ ILS POURRONT «DEPOSER LEUR VALISE»

 • Diskussion und Beiträge
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit
 • Diskussion und Beiträge
 • Neuigkeiten
 • Plattform Soziale Arbeit

Lettre ouverte aux professionnels et aux décideurs politiques Le débat actuel autour des incidents récents de jeunes…

Assemblée générale 2022

 • ances Verein/société
 • ARCHIVES
 • ances Verein/société
 • ARCHIVES

Einladung zur Assemblée générale Am 14.12.2022 ist es wieder soweit … … wir laden Sie liebe Freunde…

Newsletter November 2022

 • ances Verein/société
 • International
 • ances Verein/société
 • International

Er ist raus unser neuer Newsletter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.